Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Wyniki
Następna strona: «12 3 456789»»»
» Przegląd szczelności i sprawności instalacji gazowej


                                                    OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                                                       
przeprowadzonego w dniu 08.06.2021r.


              Zgodnie z § 53 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz

Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu Zarząd Spółdzielni informuje, że ogłoszony przez

Spółdzielnię przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu szczelności i sprawności instalacji gazowej

(gaz propan butan)  wraz  z  kuchenką  gazową  w  lokalach  mieszkalnych budynków wielorodzinnych, na

podstawie  § 53  ust. 1  pkt  3  w  związku  z  § 35   w/w  Regulaminu  został  unieważniony,  gdyż  cena

najkorzystniejszej  oferty  przewyższa kwotę,  którą  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. 

Zgodnie z § 44 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej

Spółdzielni  Mieszkaniowe j w  Nowym  Targu  Spółdzielnia  przeprowadzi negocjacje z wykonawcą, który

złożył ważną ofertę na w/w przetarg.

» Remont chodników

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.03.2021

           Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie remontu chodników wyłoniono następującego wykonawcę:
             
              -  WOJCIECH ŚCISŁOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EVENTO PARTNER, 
                 ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz.

» Remont docieplenia ścian

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 12.03.2021

         Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w wyniku przeprowadzonego  przetargu  na  wykonanie  docieplenia  ścian  szczytowych  i  fundamentowych  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyłoniono następującego wykonawcę:

                                               -  ANDRZEJ  ZAJĄC  G.B  FIRMA  BUDOWLANA,  ul. Poniatowskiego 184,
                                                                                                                                    34-700 Rabka-Zdrój.

» Remont drogi osiedlowej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.03.2021

           Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej wyłoniono następującego wykonawcę:
                                                -  WOJCIECH ŚCISŁOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE   
                                                   EVENTO PARTNER, ul. Grel 35, 34-471 Ludźmierz.

» Remont czół balkonowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.03.2021

         Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont czół balkonowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyłoniono następującego wykonawcę:
                                                               - KOWAL Tomasz Kowalski, ul. Sokoła 12, 34-400 Nowy Targ.

Następna strona: «12 3 456789»»»