Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Wyniki
Następna strona: « 1 234567»»»
» Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH  PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.08.2019

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że przetarg na wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej wygrała firma:

EKO-BAAM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
32-540 Trzebinia

» Remont elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.08.2019 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, gdyż cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

» Przeglądy 5-letnie stanu technicznego budynków

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH  PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.08.2019

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że przetarg na wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego budynków wygrała:

                                                  Firma Bryniarski Jan PROJEKTOWANIE, NADZORY
                                                                                ul. Kolejowa 38
                                                                             34-400 Nowy Targ

» Wymiana stolarki okiennej piwnic oraz strychu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 15.04.2019

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że przetarg na wymianę stolarki okiennej piwnic oraz strychu wygrała:
Firma Handlowo-Usługowa „Invest-dom” Marek Kurek
os. 2 Pułku Lotniczego 26/97
31-869 Kraków

» Remont elewacji z dociepleniem

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 15.04.2019 r.

       Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, gdyż cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Następna strona: « 1 234567»»»