Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Projekty unijne
» Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Spółdzielczy Dom Kultury w Nowym Targu odzyskał dawny blask!

                     02.09.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zakończyła prace związane z rewitalizacją Spółdzielczego Domu Kultury mieszczącego się przy Al. Kopernika 12. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pt. „Remont oraz  modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                                czytaj dalej

» Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy Al. Tysiąclecia 40

Nowy dach budynku wielorodzinnego przy AL. Tysiąclecia 40 jest już gotowy!

30.08.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zakończyła modernizację dachu budynku wielorodzinnego położonego przy Al. Tysiąclecia 40. Inwestycja ta była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40”.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia 40 wybudowany został w roku 1960. Na przestrzeni lat  w miarę posiadanych środków prowadzono remonty, jednak przeprowadzenie gruntownej modernizacji dachu przekraczało możliwości finansowe mieszkańców budynku, którzy w znacznej części są osobami starszymi. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych i budżetu państwa rewitalizacji poddana została cała powierzchnia dachu. Wykonana została również izolacja cieplna stropu nad ostatnią kondygnacją. Koszt inwestycji wyniósł 318 201,69 zł.

W wyniku realizacji projektu poprawiła się jakość życia blisko 50 mieszkańców. Zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowania budynku i poprawiła jego funkcjonalność. Obniżą się także koszty utrzymania budynku z uwagi na zmniejszenie ilości awarii. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie estetyki budynku w przestrzeni publicznej, co ma wpływ na wizerunek całego Miasta Nowy Targ.

Wartość projektu to: 331 158,94 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (75%) wynosi  248 369,21 zł.


Ww. działania realizowane były przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu od maja 2017 r.

do  października  2019 r.  w  ramach  projektu  pn.: „ Modernizacja   dachu   budynku   wielorodzinnego

zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1

Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

 

» Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w latach 2018-2019 zamierza zrealizować projekt pn.: „Remontu oraz  modernizacji Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12”

w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji kulturalnej i rekreacyjnej, podniesienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, eliminacja negatywnego zjawiska w postaci degradacji stanu technicznego obiektu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprawa infrastruktury społecznej polepszającej warunki rozwoju edukacji, nauki, kultury, integracja społeczna - tworzenie warunków dla włączenia społecznego, odnowa i modernizacja przestrzeni publicznych.
 

» Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy Al. Tysiąclecia 40

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w roku 2018 zamierza zrealizować projekt pn.: „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40” w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku  miasta, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.