Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu służącym realizacji uprawnień spółdzielców.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, zatwierdzanie sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
  5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  6. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,