Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Specyfikacje przetargowe
» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                  załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                             
załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury

Specyfikacja warunków zamówienia na wykonanie remontu oraz modernizacji Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu

                                          specyfikacja
                                          załącznik nr 1 - schemat, wymiary,rozwieralność,uchylność okien
                                          załącznik nr 2 - projekt budowlany
                                          załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
                                          załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonawcy
                                          załącznik nr 5 - formularz cenowy
                                          załącznik nr 6 - Program Funkcjonalno-Użytkowy