Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Wyniki
Następna strona: «1 2 345678»»»
» Wymiana stolarki okiennej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 17.02.2022 r.


Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej piwnic w budynku

mieszkalnym  wielorodzinnym  na  podstawie  § 53  ust. 1 pkt 1)  Regulaminu przeprowadzania

przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym

Targu, z powodu nie złożenia żadnej oferty.

 

» Malowanie klatek schodowych

                                      OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
                                             przeprowadzonego w dniu 17.02.2022 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wygrała firma:


ZAKŁAD REMONTOWO-MALARSKI

Sławomir Czyszczoń


    ul. Podtatrzańska 76/32

34-400 Nowy Targ

» Remont dachów

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 08.06.2021r.

        Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyłoniono następującego wykonawcę:
                                             -  REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne Spółka Jawna,
                                                M. Jamróz, J. Nowak adres: ul. Zakątkowa 10, 35-317 Rzeszów.

» Wymiana wodomierzy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 08.06.2021r.

 

 Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że przetarg na wymianę

wodomierzy  w  lokalach  mieszkalnych  i  niemieszkalnych   budynków  zarządzanych  przez  Nowotarską

Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu na podstawie  § 35 Regulaminu przeprowadzania przetargów

na udzielenie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu uznaje  się  za

nierozstrzygniętę, gdyż żadna z rozpatrywanych ofert nie nadaje się do przyjęcia.

» Wymiana wewnętrznej linii zasilającej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 08.06.2021 r.

 

 Zgodnie z § 53 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz

Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu Zarząd Spółdzielni informuje, że ogłoszony przez

Spółdzielnię przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej i pionów,  tablicy

głównej oraz tablic piętrowych w 3 budynkach wielorodzinnych, na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3 w związku z

§ 35 w/w  Regulaminu  został  unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  którą

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Zgodnie z § 44 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Nowym Targu  Spółdzielnia  przeprowadzi  negocjacje  z wykonawcą, który

złożył ważną ofertę na w/w przetarg.

 

 

Następna strona: «1 2 345678»»»