Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Wyniki
Następna strona: «««345678 9 101112131415»»»
» Remont czół balkonowych

                                                      OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
                                                  przeprowadzonego w dniu 22.06.2018r.

        Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, iż w wyniku przeprowadzonych negocjacji na podstawie § 44 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, udzielił zamówienia na wykonanie remontu czół balkonowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych firmie: KWNS PRACE WYSOKOŚCIOWE Jacek Jurkowski ul. Nawojowska 13/44, 33-300 Nowy Sącz.

» Remont dróg osiedlowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 18.06.2018

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia przetarg prowadzony w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie remontu dróg osiedlowych, na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, z uwagi na cenę oferty przewyższającą kwotę, którą Spółdzielnia może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

» Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego przy Al. Tysiąclecia 40

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH  PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 13.06.2018 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu na podstawie § 53 ust. 1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, z powodu nie złożenia żadnej oferty.

» Remont dróg osiedlowych

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH  PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 05.06.2018 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że przetarg na wykonanie remontu dróg osiedlowych uznaje się za nierozstrzygnięty z powodu braku co najmniej dwóch ważnych ofert. Zarząd zgodnie z § 44 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Nowym Targu na podstawie złożonej oferty firmy: KIERNIA Sp. z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche spełniającej warunki specyfikacji przeprowadzi negocjacje z oferentem.

 

» Remont czół balkonowych

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH  PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 08.05.2018 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że przetarg na wykonanie remontu czół balkonowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych uznaje się za nierozstrzygnięty z powodu braku co najmniej dwóch ważnych ofert. Zarząd zgodnie z § 44 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Nowym Targu na podstawie złożonej oferty firmy: KWNS Prace wysokościowe Jacek Jurkowski ul. Nawojowska 13/44, 33-300 Nowy Sącz spełniającej warunki specyfikacji przeprowadzi negocjacje z oferentem.

Następna strona: «««345678 9 101112131415»»»