Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                  załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                             
załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w okresie do 15 maja 2019 r. następujących prac:

  1. Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu


Termin realizacji: do 15.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest

na  stronie  internetowej  Spółdzielni  https://nsmnt.pl,  w Administracji Spółdzielni  przy ul. Podtatrzańska 74 

w Nowym Targu (w formie papierowej)  tel. 18-266-29-29 oraz
w bazie konkurencyjności na stronie internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze  specyfikacją,  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 19.11.2018 r. /poniedziałek/ do godz.1630.

 

Termin otwarcia ofert – 20.11.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa,

adres: Nowy Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.