Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
Następna strona: « 1 2»
» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej oraz remont chodnika.

Termin realizacji: do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.

Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 05.08.2022 r. /piątek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 08.08.2022 r./poniedziałek/: godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na zakup i dostawę w 2022 r. pojemników
na odpady komunalne (ok. 335 szt.)

Termin realizacji: do 26 sierpnia 2022 r.    

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.
Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 30.06.2022 r. /czwartek/ do godz. 15:00.
Termin otwarcia ofert – 01.07.2022 r./piątek/: godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Zmiana terminu składania ofert na zakup i dostawę pojemników na odpady komunalne

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W NOWYM TARGU

informuje, że w związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na zakup i dostawę pojemników na odpady komunalne (ok. 1285 szt.) – dokonano zmiany treści specyfikacji zamówienia oraz przedłużono termin składania ofert do dnia 03.06.2022 r. /piątek/ do godz. 15:00.
Termin realizacji: do 29 lipca 2022 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.
Termin otwarcia ofert – 06.06.2022 r./poniedziałek/: godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

                                                                                  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Spółdzielni
                                                                                   
mapa wskazująca miejsce dostawy

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na zakup i dostawę w 2022 r. pojemników
na odpady komunalne (ok. 1285 szt.)

Termin realizacji: do 29 lipca 2022 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.
Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 27.05.2022 r. /piątek/ do godz. 15:00.
Termin otwarcia ofert – 30.05.2022 r./poniedziałek/: godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
 

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2022 r. następujących prac:
  1/ remont dachu krytego papą wraz z dociepleniem


Termin realizacji: do
30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni     Al. Kopernika 12 w Nowym Targu
do dnia12.04.2022 r. /wtorek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 13.04.2022 r./środa/: godz. 0900w siedzibie Administracji Spółdzielni
w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Następna strona: « 1 2»