Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
Następna strona: « 1 2»
» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU


ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2019 r. następujących prac:

  1/  wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego

  2/  wielorodzinnego,wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

  3/  wykonanie przeglądów 5-letnich stanu technicznego budynków,

 

Termin realizacji: pkt 1 do 30.09.2019 r. oraz pkt 2, pkt 3 do 30.11.2019 r.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która

dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni
https://nsmnt.pl lub w Administracji Spółdzielni

przy ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu (w formie papierowej)
tel. 18-266-29-29.

 

Oferty na poszczególne rodzaje robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać

w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia

02.08.2019 r. (piątek) do godz. 1500.

 

Termin otwarcia ofert 05.08.2019 r. (poniedziałek)  pkt 1: godz. 900, pkt 2:godz. 1000,

pkt 3: godz. 11
00 /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Wykładowa/.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz

unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2019 r. następujących prac: 

1/ wymianę stolarki okiennej piwnic oraz strychu,

2/ remontu elewacji z dociepleniem,


Termin realizacji: do
30.09.2019 r.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają

specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni

ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29.

Oferty na poszczególne rodzaje robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać

w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia

12.04.2019 r. (piątek) do godz. 1500.

Termin otwarcia ofert – 15.04.2019 r. (poniedziałek) o godz.: pkt 1: godz. 9.00, pkt 2: godz.

10.00 /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Wykładowa/.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz

unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2019 r. następujących prac:


  1/ czyszczenie i malowanie elewacji oraz remont czół balkonowych budynków mieszkalnych  
     
      wielorodzinnych,

  2/ remont elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

  3 /malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

  4/ malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

  5/ wymiana stolarki okiennej piwnic oraz strychu,

 
  6/ remont chodników.

 

Termin realizacji pkt 1, 4: do 31.10.2019 r., pkt 2, 3, 5, 6: do 30.09.2019 r.


Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetargu  na  poszczególne  rodzaje robót określają

specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni

ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29.

 

Oferty na poszczególne rodzaje robót,  oznaczone  zgodnie  ze  specyfikacją,  należy składać  

w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia

01.02.2019 r. (piątek) do godz. 1500.Termin otwarcia ofert – 04.02.2019 r. (poniedziałek).Spółdzielnia   zastrzega   sobie   możliwość   dzielenia   zamówienia,  zmiany   zakresu 

zamówienia  oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                  załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                             
załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

Następna strona: « 1 2»