Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
Następna strona: « 1 23»
» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU 

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2024 r. następujących prac: 

1/      Remont instalacji wodnej (poziomy) na poziomie piwnic w budynkach wielorodzinnych

2/      Wykonanie i montaż deflektorów w budynku wielorodzinnym

3/      Remont elewacji ścian budynków wielorodzinnych

 Termin realizacji: pkt 1, pkt 2: do 31.10.2024 r., pkt 3: do 30.09.2024 r.

      Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. 

Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 22.05.2024 r. /środa/ do godz. 15:30.

 Termin otwarcia ofert – 23.05.2024 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930, pkt 3: godz. 1000 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.

 Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

 

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2024 r. następujących prac: 

1/      Dostawa i montaż urządzeń do uzdatniania wody
2/      Remont elewacji ścian budynków mieszkalnych wielorodzinnych
3/      Wymiana wewnętrznej linii zasilającej i pionów, tablicy głównej oraz tablic piętrowych

 Termin realizacji: pkt 1:  do 31.10.2024 r., pkt 2: do 30.09.2024 r., pkt 3: do 30.11.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. 

Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 24.04.2024 r. /środa/ do godz. 15:30. 

Termin otwarcia ofert – 25.04.2024 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930, pkt 3: godz. 1000 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2024 r. następujących prac:

 

1/      Wykonanie instalacji domofonowej

2/      Wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych

3/      Remontu śmietników

4/      Remontu czół balkonowych

5/      Docieplenia ścian szczytowych

Termin realizacji: pkt 1 - 4:  do 30.09.2024 r., pkt 5: do 31.10.2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.

Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia14.03.2024 r. /czwartek/ do godz. 15:00

 Termin otwarcia ofert – 15.03.2024 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930, pkt 3: godz. 1000,pkt 4:  godz. 1030, pkt 5:o godz. 1100 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. remontu chodników.

Termin realizacji: do 31.10.2023 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu,
tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. 

Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 26.07.2023 r. /środa/ do godz. 15:30. Termin otwarcia ofert – 27.07.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza  przetarg  ofertowy  nieograniczony  na  wykonanie  w  2023  r.  badań  instalacji  elektrycznej           i piorunochronnej  w  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  i  usługowych.


Termin realizacji: do
30.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu
do dnia 27.06.2023 r. /wtorek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 28.06.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Następna strona: « 1 23»