Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
Następna strona: « 1 2»
» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2023 r. remontu chodników.

Termin realizacji: do 31.10.2023 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu,
tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl. 

Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 26.07.2023 r. /środa/ do godz. 15:30. Termin otwarcia ofert – 27.07.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza  przetarg  ofertowy  nieograniczony  na  wykonanie  w  2023  r.  badań  instalacji  elektrycznej           i piorunochronnej  w  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  i  usługowych.


Termin realizacji: do
30.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu
do dnia 27.06.2023 r. /wtorek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 28.06.2023 r. godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac:

 1. Remont docieplenia ścian szczytowych.
 2. Remont śmietników.


Termin realizacji: do
30.09.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu
do dnia 01.06.2023 r. /czwartek/ do godz. 15:00.


Termin otwarcia ofert –
02.06.2023 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W NOWYM TARGU
ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2023 r. następujących prac:

  1. Remont drogi osiedlowej

  2. Remont chodników

  3. Malowanie klatek schodowych

  4. Wykonanie instalacji domofonowej

  5. Wykonanie daszków nad wejściami do klatek schodowych

  6. Remont czół balkonowych

  7. Remont śmietników

 Termin realizacji: pkt 1 - 7: do 30.09.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.

Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 03.03.2023 r. /piątek/ do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert – 06.03.2023 r.: pkt 1: godz. 0900pkt 2: godz. 0930, pkt 3: godz. 1000, pkt 4: godz. 1030, pkt 5:o godz. 1100, pkt 6:o godz. 1130, pkt 7:o godz. 1200 w siedzibie Administracji Spółdzielni  w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej oraz remont chodnika.

Termin realizacji: do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.

Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 05.08.2022 r. /piątek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 08.08.2022 r./poniedziałek/: godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Następna strona: « 1 2»