Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Świadectwa energetyczne
Świadectwa energetyczne w spółdzielni mieszkaniowej

W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi Certyfikatów Energetycznych, wyjaśniamy zasady ich obowiązywania w spółdzielni mieszkaniowej. 28 kwietnia 2023 roku to ważna data dla tych, którzy planują sprzedać albo wynająć swoje mieszkanie. Wtedy bowiem weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego, a wraz z nią obowiązek przedłożenia świadectwa energetycznego podczas sprzedaży i najmu.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?
Świadectwo energetyczne budynku to dokument zawierający zbiór danych i wskaźników energetycznych budynków lub lokali. Określa całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich używania. Innymi słowy, jest to dokument określający, ile energii potrzebuje nasza nieruchomość do wentylacji, ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, ochładzania etc. Dzięki informacjom ujętym w tym dokumencie, można przewidzieć szacunkowe roczne zużycie energii, a tym samym poniesione koszty z tym związane.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?
Posiadanie świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, które są już użytkowane, nie jest obowiązkowe. Na wielu portalach w Internecie przekazywane są nieprawdziwe informacje jakoby każdy właściciel nieruchomości, tj. właściciel domu jednorodzinnego czy też samodzielnego lokalu, musiał sporządzić dokument świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części. Nie jest to prawdą. Tylko w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nałożony jest obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej. Takie świadectwo energetyczne trzeba przekazać kupującemu lub najemcy. Ten obowiązek istnieje od dawna, natomiast znowelizowana ustawa za jego niedopełnienie przewiduje karę grzywny. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków określa obowiązki prawne dotyczące świadectw charakterystyki. Zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu jest właściciel prawa do lokalu w przypadku sprzedaży lub najmu tego lokalu.

Rola Spółdzielni Mieszkaniowej przy sporządzaniu świadectw energetycznych.
Spółdzielnia nie jest zobowiązana do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali w budynku wielolokalowym. Natomiast spoczywa na niej obowiązek nieodpłatnego przekazania właścicielowi lokalu dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania świadectwa energetycznego (kserokopie lub skan dokumentów). W celu uzyskania wyżej wymienionych dokumentów właściciel lokalu powinien zwrócić się w formie pisemnej do Spółdzielni. Wzór wniosku

Kto jest uprawniony do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?
Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Dokument jest wykonywany na zlecenie właściciela lokalu zbywającego lub wynajmującego ten lokal.

Centralny Rejestr osób uprawnionych do sporządzania certyfikatu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.