Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Prawo energetyczne
Prawo energetyczne
Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska podaje następujące informacje: 

1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ENERGETYCZNE 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy,podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

3. INFORMACJE KONTAKTOWE DO ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH LOKATORÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

Komitet Obrony Praw Lokatorów
Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa
Tel: 693 713 567
E-mail: obronalokatorow@gmail.com
Strona internetowa: https://lokatorzy.info.pl

 Polskie Zrzeszenie Lokatorów
Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków
Tel: 12 422 65 47

 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH, GDZIE MOŻLIWE JEST UZYSKANIE INFORMACJI O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 5. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR SKŁADANIA SKARG ORAZ MOŻLIWOŚCI I METOD ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Reklamacje w zakresie rozliczenia kosztów ciepła mogą być składane za pośrednictwem:

- Poczty tradycyjnej na adres: Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Aleja Mikołaja Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ.
- Na dziennik podawczy w siedzibie Spółdzielni: Aleja Mikołaja Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ.