Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Przegląd szczelności i sprawności instalacji gazowej

                                                    OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

                                                       
przeprowadzonego w dniu 08.06.2021r.


              Zgodnie z § 53 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz

Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu Zarząd Spółdzielni informuje, że ogłoszony przez

Spółdzielnię przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu szczelności i sprawności instalacji gazowej

(gaz propan butan)  wraz  z  kuchenką  gazową  w  lokalach  mieszkalnych budynków wielorodzinnych, na

podstawie  § 53  ust. 1  pkt  3  w  związku  z  § 35   w/w  Regulaminu  został  unieważniony,  gdyż  cena

najkorzystniejszej  oferty  przewyższa kwotę,  którą  zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. 

Zgodnie z § 44 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej

Spółdzielni  Mieszkaniowe j w  Nowym  Targu  Spółdzielnia  przeprowadzi negocjacje z wykonawcą, który

złożył ważną ofertę na w/w przetarg.