Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: «1 2 34»
» OGŁOSZENIE

700plakat_lodowka_spoleczna_1

» OGŁOSZENIE

                               Szanowni Członkowie Spółdzielni

W dniach od 23 do 25 września 2020r. zostało przeprowadzone głosowanie w trybie korespondencyjnym w sprawie podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.
Uchwały dotyczące:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
2/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019r. z pozostałych przychodów operacyjnych
    i finansowych oraz dochodów z lokali użytkowych wynajmowanych i usług
zostały podjęte zdecydowaną większością przez Walne Zgromadzenie.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia NSM wraz z w/w uchwałami znajduje sie na stronie internetowej Spółdzielni www.nsmnt.pl w zakładce Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Nowym Targu Al. Kopernika 12.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznym głosowaniu.

» KOMUNIKAT

  Policja ostrzega przed oszustami działajacymi metodami "na plicjanta", "na wnuczka",
  "na syna", czy "córkę"          
                                                                                                                     czytaj dalej

» OGŁOSZENIE

SZANOWNI CZŁONKOWIE NOWOTARSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

      Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuję, iż ze zwględu na utrzymujący się stan epidemii, Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni nie może odbyć się w czerwcu 2020r.
Jak wynika z obowiązujacych przepisów Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w ciągu 6-ciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

» OGŁOSZENIE

 

SZANOWNI PAŃSTWO

MIESZKAŃCY NOWOTARSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W NOWYM TARGU


          Zarząd   Nowotarskiej   Spółdzielni   Mieszkaniowej   informuję,

iż  od  dnia  04  maja  2020r.  biura  Spółdzielni  zostają  otwarte  dla

interesantów.


W   trosce   o   wspólne  bezpieczeństwo  zdrowotne,  po  wejściu  do

budynku,       i
nteresanci      proszeni      są     o     dezynfekcję      rąk 

oraz zasłanianie ust oraz nosa.
e-mail: biuro@nsmnt.pl

 

BIURO ZARZĄDU NSM – Tel. 18 26 651-85, 18 26 651-02

ADMINISTRACJA – Tel. 18 26 629-29, 18 26 629-61

ZESPÓŁ KONSERWATORÓW – Tel. 18 26 626-96

 

 

  

Następna strona: «1 2 34»