Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2022 r. następujących prac:
  1/ remont dachu krytego papą wraz z dociepleniem


Termin realizacji: do
30.09.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Ofertę oznaczoną zgodnie ze specyfikacją, należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółdzielni     Al. Kopernika 12 w Nowym Targu
do dnia12.04.2022 r. /wtorek/ do godz. 15:00.

Termin otwarcia ofert – 13.04.2022 r./środa/: godz. 0900w siedzibie Administracji Spółdzielni
w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.