Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Dodatek energetyczny
DODATEK ENERGETYCZNY przysługuje osobie, która pobiera dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:
  1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  2. 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3. 18,93 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, ul. Kościuszki 8 I piętro, pok. nr 11 (dodatki mieszkaniowe).