Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W NOWYM TARGU


ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2022 r. następujących prac:

 
 1/ wymiana stolarki okiennej piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 2/  remont dachu krytego papą wraz z dociepleniem
 3/  malowanie klatek schodowych
 4/  wymiana lamp na ledowe z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu (klatki schodowe)
 5/  remont chodnika
 6/ remont dróg osiedlowych, budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych


Termin realizacji: pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6: do
30.09.2022 r., pkt 4: do 31.10.2022 r.,


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na poszczególne rodzaje robót określają specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29 oraz na stronie internetowej www.nsmnt.pl.


Oferty na poszczególne rodzaje robót oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach  w  siedzibie  Spółdzielni  Al. Kopernika  12  w  Nowym Targu 
do  dnia 16.02.2022 r.  /środa/   do godz. 15:00.


Termin otwarcia ofert –
17.02.2022 r.: pkt 1: godz. 0900, pkt 2: godz. 0930, pkt 3: godz. 1000,pkt 4: godz. 1030, pkt 5:godz. 1100, pkt 6:godz. 1130, w siedzibie Administracji Spółdzielni w Nowym Targu przy          ul. Podtatrzańskiej 74.


Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dzielenia zamówienia, zmiany zakresu zamówienia oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.