Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności » Zawiadomienie
Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 
           Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, działając na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r., poz.648 ), w związku  z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.

Głosowanie odbędzie się w terminie 2 października /sobota/ 2021 roku w godz. od 1000 do 1800 w Spółdzielczym Domu Kultury Al. Kopernika 12 w Nowym Targu.

Projekty uchwał, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu NSM oraz informacja ogólna o warunkach głosowania na piśmie znajduje się w zakładce Informacje dla Członków Spółdzielni.
                                                               
                                                                                                                                      czytaj dalej