Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


przeprowadzonego w dniu 08.06.2021 r.

 

 Zgodnie z § 53 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz

Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu Zarząd Spółdzielni informuje, że ogłoszony przez

Spółdzielnię przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej i pionów,  tablicy

głównej oraz tablic piętrowych w 3 budynkach wielorodzinnych, na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3 w związku z

§ 35 w/w  Regulaminu  został  unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  którą

zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Zgodnie z § 44 Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Nowym Targu  Spółdzielnia  przeprowadzi  negocjacje  z wykonawcą, który

złożył ważną ofertę na w/w przetarg.