Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności » Big Infomonitor
Big Infomonitor

Z A W I A D O M I E N I E

 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dnia 06.09.2010r. została podpisana umowa z  Infomonitorem Biuro Informacji Gospodarczej S.A. prowadzącym rejestr dłużników.
Osoby zalegające z płatnościami będą wpisywane do rejestru, co może utrudnić lub nawet uniemożliwić uzyskanie: kredytów bankowych, zakupów na raty, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do internetu itp.
W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z § 89 statutu Spółdzielni opłaty powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 25 każdego miesiąca.
 
Osoby będące w ciężkiej sytuacji materialnej, mające bardzo niskie dochody mogą starać się o dodatek mieszkaniowy  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu ul. Kościuszki 8 tel. 18 266 26 93.