Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności » OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

            SZANOWNI CZŁONKOWIE NOWOTARSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

      Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuję, iż ze względu na utrzymujący się stan epidemii, Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni niestety nie może odbyć się w czerwcu 2021r.

 

Jak  wynika  z obowiązujących przepisów Walne Zgromadzenie  może zostać zwołane zgodnie      z art. 90 Ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.


Po unormowaniu sytuacji Zarząd NSM zwoła Walne Zgromadzenie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.