Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Informacja ws. segregacji

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że wobec stwierdzenia przez Burmistrza Miasta Nowy Targ przypadków braku segregacji odpadów komunalnych, służby miejskie zamierzają prowadzić kontrole śmietników.
Jeśli Burmistrz potwierdzi brak segregacji i po kontroli wyda stosowną decyzję, już za styczeń 2014r. Państwa nieruchomość będzie obciążona maksymalną stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną przez Radę Miasta Nowy Targ tj. 11,00 zł/osobę miesięcznie.

 

Nowy Targ, 15.01.2014r.