Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności » OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA - PRZETARG OFERTOWY

 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu ogłasza przetarg ofertowy na wynajem mieszkania o   powierzchni  23,52 m2  (jeden pokój,  kuchnia,  łazienka,  przedpokój)  przy  ul. Podhalańskiej 12/33    w  Nowym  Targu.

Warunki wynajmu:

  1. Okres najmu- 3 lata od dnia 01 stycznia 2020 roku z możliwością przedłużenia.

  2. Czynsz najmu: stawka minimalna 13,00 zł/m2p.u. mieszkania miesięcznie.

  3. Pozostałe opłaty - woda, śmieci, centralne ogrzewanie zgodnie ze statutem i regulaminami Spółdzielni. Energia elektryczna-indywidualna umowa z ZE.

  4. Wniesienie kaucji w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu najmu w dniu podpisania umowy. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w dniu wydania lokalu Spółdzielni w wysokości zwaloryzowanej stosownie do zmian czynszu najmu, po potrąceniu ewentualnych należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu.

  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do corocznej waloryzacji wysokości czynszu.

 

Mieszkanie  można  oglądać  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  Administracją  Spółdzielni tel.: 18 266 29 61

Oferty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem„PRZETARG – NAJEM MIESZKANIA ul. Podhalańska 12”,

zawierające proponowaną wysokość czynszu najmu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Al. Kopernika 12

w Nowym Targu do 20.12.2019r do godz. 1500.

O wyborze najemcy decyduje najwyższa oferowana wysokość czynszu najmu za 1m2.

W przypadku  ofert  o  identycznej  wysokośc i czynszu,  członkowie Spółdzielni lub osoby wspólnie

z członkiem zamieszkujące mają pierwszeństwo w zawarciu umowy – wyboru dokonuje Spółdzielnia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.