Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy Al. Tysiąclecia 40
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu w roku 2018 zamierza zrealizować projekt pn.: „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40” w Nowym Targu dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku  miasta, podniesienie wartości architektonicznej i użytkowej, zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania budynku, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.