Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: « 1 234»
» Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 
           Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, działając na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r., poz.648 ), w związku  z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ZARZĄDZA GŁOSOWANIE NA PIŚMIE w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.

Głosowanie odbędzie się w terminie 2 października /sobota/ 2021 roku w godz. od 1000 do 1800 w Spółdzielczym Domu Kultury Al. Kopernika 12 w Nowym Targu.

Projekty uchwał, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu NSM oraz informacja ogólna o warunkach głosowania na piśmie znajduje się w zakładce Informacje dla Członków Spółdzielni.
                                                               
                                                                                                                                      czytaj dalej

» OGŁOSZENIE

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu poszukuje firmy lub osoby do prowadzenia spraw związanych z bieżącym nadzorem remontów i konserwacji budynków bedących w jej zarządzie.
                                                                                                                         czytaj dalej

» OGŁOSZENIE

                               LOKALE DO WYNAJĘCIA

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że wynajmie lokale użytkowe w Nowym Targu przy:

Al. Kopernika 12 o powierzchni użytkowej 141,00 m2
Al. Kopernika 12 o powierzchni użytkowej   73,10 m2
Al. Kopernika 12 o powierzchni użytkowej   72,45 m2

Informacje dotyczące warunków najmu można uzyskać w Administracji Spółdzielni   ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, Tel. 18 266 29 29 lub 18 266 29 61.

» OGŁOSZENIE

            SZANOWNI CZŁONKOWIE NOWOTARSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

      Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuję, iż ze względu na utrzymujący się stan epidemii, Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni niestety nie może odbyć się w czerwcu 2021r.

 

Jak  wynika  z obowiązujących przepisów Walne Zgromadzenie  może zostać zwołane zgodnie      z art. 90 Ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.


Po unormowaniu sytuacji Zarząd NSM zwoła Walne Zgromadzenie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

 

» OGŁOSZENIE

700plakat_lodowka_spoleczna_1

Następna strona: « 1 234»