Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: « 1 23»
» OGŁOSZENIE

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA - PRZETARG OFERTOWY

  Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu ogłasza przetarg ofertowy na wynajem mieszkania o powierzchni 30,00 m2 (jeden pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój) na os. Bór 5/15 w Nowym Targu.
Z najmem mieszkania związane jest prawo do korzystania z piwnicy.
Warunki wynajmu:
  1.  Okres najmu - 3 lata od dnia 01 maja 2021r. z możliwością przedłużenia.
  2.  Czynsz najmu - stawka minimum 16,00 zł/m2p.u. mieszkania miesięcznie.
  3.  Pozostale opłaty - woda, śmieci, centralne ogrzewanie zgodnie ze statutem i regulaminami
       Spółdzielni. 
Energia elektryczna - indywidualna umowa z ZE.
  4.  Wniesienie kaucji w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu najmu w dniu podpisania umowy.
       Kaucja  podlega  zwrotowi  najemcy  w  dniu  wydania  lokalu  Spółdzielni  w  wysokości 
       zwaloryzowanej
stosownie do zmian czynszu najmu, po potąceniu ewentualnych należności
       Spółdzielni z tytułu najmu
lokalu.
  5.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do corocznej waloryzacji wysokości czynszu.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 9,00 tel.: 18 266 29 61. Oferty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "PRZETARG - NAJEM MIESZKANIA os. Bór 5", zawierające proponowaną wysokość czynszu najmu należy składać w sekretariacie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do 26.04.2021r. do godz. 1700.
O wyborze najemcy decyduje najwyższa oferowana wysokość czynszu najmu za 1m2.
W  przypadku  ofert o identycznej wysokości czynszu, członkowie Spółdzielni lub osoby wspólnie z członkiem zamieszkujące mają pierwszeństwo w zawarciu umowy-wyboru dokonuje Spółdzielnia.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» OGŁOSZENIE

                               LOKALE DO WYNAJĘCIA

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że wynajmie lokale użytkowe w Nowym Targu przy:

Al. Kopernika 12 o powierzchni użytkowej 141,00 m2
Al. Kopernika 12  o powierzchni użytkowej  73,10 m2


Informacje dotyczące warunków najmu można uzyskać w Administracji Spółdzielni   ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, Tel. 18 266 29 29 lub 18 266 29 61.

» OGŁOSZENIE

700plakat_lodowka_spoleczna_1

» OGŁOSZENIE

           Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, iż posiada wolne powierzchnie reklamowe na budynkach znajdujących się przy Al. Tysiąclecia 30 i 36 w Nowym Targu.

Panele reklamowe posiadają wymiary 5,00m x 2,40m. Dostępna ilość paneli ok. 8 szt.

Do ceny najmu należy doliczyć opłaty wynikające z Uchwały Rady Miasta nr XXIV/266/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Tel. kontaktowy 18 266 29 29,  e-mali: administracja@nsmnt.pl

zmniejszone

zmniejszone

» OGŁOSZENIE

                               Szanowni Członkowie Spółdzielni

W dniach od 23 do 25 września 2020r. zostało przeprowadzone głosowanie w trybie korespondencyjnym w sprawie podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.
Uchwały dotyczące:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
2/ podziału nadwyżki bilansowej za 2019r. z pozostałych przychodów operacyjnych
    i finansowych oraz dochodów z lokali użytkowych wynajmowanych i usług
zostały podjęte zdecydowaną większością przez Walne Zgromadzenie.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia NSM wraz z w/w uchwałami znajduje sie na stronie internetowej Spółdzielni www.nsmnt.pl w zakładce Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Nowym Targu Al. Kopernika 12.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli w tegorocznym głosowaniu.

Następna strona: « 1 23»