Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl


miniatura_logo_efektywniej
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: « 1 234»
» OGŁOSZENIE

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu Al. Kopernika 12

O G Ł A S Z A

P R Z E T A R G     N I E O G R A N I C Z O N Y

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Podtatrzańskiej 76/25
w Nowym Targu o powierzchni użytkowej 60,28m
2 (2 piętro) -  cena wywoławcza -  425.000,- zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022r. w SDK  Al. Kopernika 12 o godz. 12.00.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego należy wpłacić na
rachunek bankowy Spółdzielni  24 1020 3466 0000 9302 0001 8879
najpóźniej do dnia 11.10.2022r. (decyduje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni pok. nr 12 w godz. 10.00 – 13.00
lub na stronie internetowej www.nsmnt.pl.
Mieszkanie można oglądać w dniu 04.10.2022r. i 07.10.2022r. w godz.12.00 – 13.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                                              Regulamin przetargu

 

» OGŁOSZENIE

                               LOKALE DO WYNAJĘCIA

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że wynajmie lokal użytkowy w Nowym Targu przy:

Al. Kopernika 12 o powierzchni użytkowej 141,00 m2

Informacje dotyczące warunków najmu można uzyskać w Administracji Spółdzielni   ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, Tel. 18 266 29 29 lub 18 266 29 61.

» OGŁOSZENIE

           Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, iż posiada wolne powierzchnie reklamowe na budynkach znajdujących się przy Al. Tysiąclecia 30 i 36 w Nowym Targu.

Panele reklamowe posiadają wymiary 5,00m x 2,40m. Dostępna ilość paneli ok. 8 szt.

Do ceny najmu należy doliczyć opłaty wynikające z Uchwały Rady Miasta nr XXIV/266/2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Tel. kontaktowy 18 266 29 29,  e-mali: administracja@nsmnt.pl

zmniejszone

zmniejszone

» OGŁOSZENIE

                               Szanowni Członkowie Spółdzielni

               W dniu 2 października 2021r. zostało przeprowadzone w Spółdzielczym Domu Kultury Al. Kopernika 12 w Nowym Targu głosowanie w trybie pisemnym w sprawie podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu.

Uchwały dotyczące:
1/ zatwierdzenia sprawozdania fiansowego za 2020 rok
2/ podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok z pozostałych przychodów operacyjnych i
   finansowych oraz dochodów z lokali użytkowych wynajmowanych i usług
zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie.

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia NSM wraz z w/w uchwałami znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.nsmnt.pl  dostępny dla członków po zalogowaniu się w zakładce "Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia" oraz dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Nowym Targu, Al. Kopernika 12.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy aktywnie uczestniczyli       w tegorocznym głosowaniu.

» OGŁOSZENIE

700plakat_lodowka_spoleczna_1

Następna strona: « 1 234»