Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Aktualności
Następna strona: « 1 2»
» Zasady segregacji

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu przypomina o konieczności segregacji odpadów komunalnych zgodnie z ustalonymi zasadami.                                                          
                                                                                                                                     zasady segregacji

» OGŁOSZENIE

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO KONSERWATORA

ds. wodno-kanalizacyjnych

KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie zawodowe

WYMAGANIA:

 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,

 • umiejętność współpracy i komunikacji międzyludzkiej,

 • dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • samodzielność w pracy,

 • kultura osobista

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • stałe wynagrodzenie plus system premiowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO.

Oferty z załączonym CV należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Nowym Targu Al. Kopernika 12.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Organizacyjnym  Al. Kopernika 12  w  Nowym Targu

tel. 18 2665102 wew.33.

» OGŁOSZENIE

       Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje o możliwości odpłatnego umieszczania różnego rodzaju reklam na nieruchomościach Spółdzielni w Nowym Targu.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków umieszczania reklam można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni w Nowym Targu, ul. Podtatrzańska 74  Tel. 18 2662929.

» Komunikat w sprawie bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych w budynkach

                                                                                                                                Komunikat czytaj dalej

» Informacja ws. opłat za naruszenie terenów Spółdzielni

Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że z tytułu naruszenia terenów Spółdzielni i terenów zarządzanych przez Spółdzielnię, w tym przez bezprawny wjazd pojazdów na te tereny i ich parkowanie na tych terenach przez osoby nieuprawnione, oprócz powiadamiania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu celem ukarania kierowcy z tytułu wjazdu lub (i) postoju pojazdu osoby nieuprawnionej, jeśli wjazd lub postój pojazdu na tym terenie jest zabroniony właściwym oznakowaniem bądź wjazd nastąpił na teren zielony, były i są nadal obowiązujące opłaty należne Spółdzielni od kierującego pojazdem lub od właściciela pojazdu, którym naruszono zakaz. Opłaty te wynoszą:

 1. ryczałtowo za wjazd 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej  lub wjazd z postojem do 6 godzin włącznie, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto – jeśli wjazd na ten teren (ruch na tym terenie) jest zabroniony właściwym oznakowaniem, z zastrzeżeniem pkt. b.
 2. ryczałtowo dodatkowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdorazowy postój od 6 do 24 godzin pojazdu osoby nieuprawnionej i za każde następne rozpoczęte 24 godziny postoju, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto,
 3. ryczałtowo 100 zł netto plus podatek VAT za każdy wjazd pojazdu osoby nieuprawnionej na teren zielony, przy czym dla zdarzeń zaistniałych do dnia 30.06.2016r. opłata ryczałtowa wynosi 100 zł brutto. Jeśli koszt usunięcia szkody w terenie zielonym (przywrócenia terenu do stanu pierwotnego) wyrządzonej przez pojazd jest większa, opłata łączna netto nie może być niższa od kosztu usunięcia szkody, z zastrzeżeniem pkt.b


Za pojazdy osób nieuprawnionych uważa się wszystkie pojazdy inne niż dopuszczone do ruchu na danej drodze (terenie) stosownym oznakowaniem, za wyjątkiem: pojazdów służb porządkowych, ratunkowych i komunalnych, sanitarnych karetek transportowych, służb miejskich oraz pojazdów służb właścicieli sieci infrastruktury istniejącej na danym terenie wykonujących czynności służbowe itp. oraz pojazdów osób (firm) posiadających zgodę na wjazd od Spółdzielni, w tym pojazdów Spółdzielni.


Uzyskane należności od sprawcy stanowią przychód danej nieruchomości, na której doszło do naruszenia.   

Następna strona: « 1 2»