Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Wyniki
Następna strona: « 1 234567»»»
» Remont chodników

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 04.02.2019 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że przetarg na wykonanie remontu chodników wygrała firma:

Wojciech Ścisłowicz
           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
       EVENTO PARTNER
     ul. Grel 35
    34-471 Ludźmierz

» Wymiana stolarki okiennej piwnic oraz strychu

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 04.02.2019 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej piwnic oraz strychu na podstawie § 53 ust. 1 pkt 3) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiających może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

» Malowanie dachów

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
przeprowadzonego w dniu 04.02.2019


Zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu informuje, że w przetargu na malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyłoniono dwóch wykonawców:

    -  Artur Sula ARTDACHMAL, os. XX–lecia 14/39, 34-100 Wadowice,
    -  Zakład Remontowo Malarski, Sławomir Czyszczoń, ul. Podtatrzańska 76/32, 34-400 Nowy Targ.

» Malowanie klatek schodowych

     OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
      przeprowadzonego w dniu 04.02.2019 r.

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu informuje, że przetarg na malowanie klatek
schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wygrała firma:


ZAKŁAD REMONTOWO-MALARSKI
Sławomir Czyszczoń

ul. Podtatrzańska 76/32
34-400 Nowy Targ

» Remont elewacji z dociepleniem

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 04.02.2019 r.

          Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie § 53 ust. 1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Następna strona: « 1 234567»»»