Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2018 r. następujących prac:

  1. Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu

Termin realizacji: do 15.10.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl/artykuly/specyfikacje-przetargowe, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu (w formie papierowej) tel.18-266-29-29 oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 02.07.2018 r.  /poniedziałek/  do godz.1630.


Termin otwarcia ofert – 03.07.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres: Nowy Targ  Al. Kopernika 12/.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.