Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
» Ogłoszenie o przetargach

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie w 2019 r. następujących prac:


  1/ czyszczenie i malowanie elewacji oraz remont czół balkonowych budynków mieszkalnych  
     
      wielorodzinnych,

  2/ remont elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

  3 /malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

  4/ malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

  5/ wymiana stolarki okiennej piwnic oraz strychu,

 
  6/ remont chodników.

 

Termin realizacji pkt 1, 4: do 31.10.2019 r., pkt 2, 3, 5, 6: do 30.09.2019 r.


Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetargu  na  poszczególne  rodzaje robót określają

specyfikacje warunków zamówienia, które dostępne są w Administracji Spółdzielni

ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu, tel. 18-266-29-29.

 

Oferty na poszczególne rodzaje robót,  oznaczone  zgodnie  ze  specyfikacją,  należy składać  

w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia

01.02.2019 r. (piątek) do godz. 1500.Termin otwarcia ofert – 04.02.2019 r. (poniedziałek).Spółdzielnia   zastrzega   sobie   możliwość   dzielenia   zamówienia,  zmiany   zakresu 

zamówienia  oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                  załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

Rozeznanie rynku dotyczące zakupu sprzętu komputerowego

w ramach projektu pn.:
,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

                                                              treść zaproszenia do złożenia oferty
                                                             
załącznik nr 1 do treści zaproszenia do złożenia oferty

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w okresie do 15 maja 2019 r. następujących prac:

  1. Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu


Termin realizacji: do 15.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest

na  stronie  internetowej  Spółdzielni  https://nsmnt.pl,  w Administracji Spółdzielni  przy ul. Podtatrzańska 74 

w Nowym Targu (w formie papierowej)  tel. 18-266-29-29 oraz
w bazie konkurencyjności na stronie internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze  specyfikacją,  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 19.11.2018 r. /poniedziałek/ do godz.1630.

 

Termin otwarcia ofert – 20.11.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa,

adres: Nowy Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie nie później niż do dnia 31.08.2019 r. następujących prac:
1/ Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu

Termin realizacji:  do 31.08.2019 r.       

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl/artykuly/specyfikacje-przetargowe, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu (w formie papierowej) - tel. 18-266-29-29  oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136044.

Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 28.09.2018 r. /piątek/ do godz.1430.

Termin otwarcia ofert – 01.10.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres: Nowy Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.