Szybki kontakt
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu
Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

tel./fax 18 266 50 85, 18 266 51 02
biuro@nsmnt.pl
administracja@nsmnt.pl
Znajdujesz się tutaj: » Ogłoszenia o przetargach
» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w okresie do 15 maja 2019 r. następujących prac:

  1. Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu


Termin realizacji: do 15.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest

na  stronie  internetowej  Spółdzielni  https://nsmnt.pl,  w Administracji Spółdzielni  przy ul. Podtatrzańska 74 

w Nowym Targu (w formie papierowej)  tel. 18-266-29-29 oraz
w bazie konkurencyjności na stronie internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze  specyfikacją,  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 19.11.2018 r. /poniedziałek/ do godz.1630.

 

Termin otwarcia ofert – 20.11.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa,

adres: Nowy Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie nie później niż do dnia 31.08.2019 r. następujących prac:
1/ Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu

Termin realizacji:  do 31.08.2019 r.       

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl/artykuly/specyfikacje-przetargowe, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu (w formie papierowej) - tel. 18-266-29-29  oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136044.

Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach
w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 28.09.2018 r. /piątek/ do godz.1430.

Termin otwarcia ofert – 01.10.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres: Nowy Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w okresie do 15 maja 2019 r. następujących prac:

  1. Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 w Nowym Targu

Termin realizacji: do 15.05.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna

jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska

74 w Nowym Targu (w formie papierowej) - tel. 18-266-29-29 oraz w bazie konkurencyjności na stronie

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach

w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 21.09.2018 r. /piątek/ do godz.1430.


Termin otwarcia ofert – 24.09.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres: Nowy

Targ Al. Kopernika 12/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM TARGU

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2018 r. następujących prac:

  1. Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu

Termin realizacji: do 15.10.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl/artykuly/specyfikacje-przetargowe, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska 74 w Nowym Targu (w formie papierowej) tel.18-266-29-29 oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Oferty na wykonanie robót, oznaczone zgodnie ze specyfikacją, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni Al. Kopernika 12 w Nowym Targu do dnia 02.07.2018 r.  /poniedziałek/  do godz.1630.


Termin otwarcia ofert – 03.07.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres: Nowy Targ  Al. Kopernika 12/.

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

» Ogłoszenie o przetargu

NOWOTARSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W NOWYM TARGU


ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w 2018 r. następujących prac:


1/ Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40 w Nowym Targu


Termin realizacji: do
15.10.2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu określa specyfikacja warunków zamówienia, która dostępna

jest na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl, w Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańska

74 w  Nowym Targu  (w formie papierowej)   tel. 18-266-29-29  oraz  w  bazie konkurencyjności  na  stronie

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Oferty na wykonanie robót,  oznaczone zgodnie ze specyfikacją,  należy składać w zaklejonych kopertach

w siedzibie Spółdzielni  Al. Kopernika 12  w Nowym Targu do dnia  12.06.2018 r.  /wtorek/  do godz.1430.

 

Termin otwarcia ofert – 13.06.2018 r.: godz. 9.00, /Spółdzielczy Dom Kultury – Sala Kominkowa, adres:

Nowy Targ Al. Kopernika 12/.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.